Aktualności


Szanowni Państwo!

KOLEJNA ZBIÓRKA MAKULATURY
ODBĘDZIE SIĘ 5 i 6 grudnia

 Papier (książki, gazety itp.) – związane sznurkiem
 Miejsce zbiórki: pod schodami z tyłu Przedszkola
 Zgłaszamy przyniesioną makulaturę do nauczycieli w grupach


Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, że nasze przedszkole otrzymało wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″, na doposażenie biblioteki przedszkolnej i promocję czytelnictwa.

Dyrektor
mgr Jolanta Węder


SZANOWNI RODZICE!

Z UWAGI NA WYSOKIE KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ ZACHODZI BEZWZGLĘDNA POTRZEBA OSZCZĘDZANIA W PRZEDSZKOLU MEDIÓW, TAK BY MOŻNA BYŁO FUNKCJONOWAĆ BEZ AWARII DO KOŃCA ROKU. ZBLIŻA SIĘ 1 LISTOPADA ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (przypada we WTOREK). CHCIAŁABYM UZGODNIĆ Z PAŃSTWEM ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA W PONIEDZIAŁEK 31 PAŹDZIERNIKA (w przeddzień święta) PROSZĘ ZATEM, ABY POTWIERDZAĆ ZAPEWNIENIE OPIEKI SWOJEMU DZIECKU W DOMU U NAUCZYCIELEK GRUP PODPISEM NA LIŚCIE DO DNIA 26 PAŹDZIERNIKA DO KOŃCA DNIA! TEN ROK BĘDZIE BARDZO TRUDNYM ROKIEM POD WZGLĘDEM FINANSOWYM, WSTĘPNIE POINFORMUJĘ JUŻ PAŃSTWA, ŻE SĄ PRZYMIARKI DO TYGODNIOWEGO ZAMKNIĘCIA PRZEDSZKOLA W CZASIE FERII ZIMOWYCH. DLATEGO WAŻNE JEST ZROZUMIENIE I WSPÓŁPRACA W TEJ KWESTII. Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA ZROZUMIENIE I POCZUCIE SOLIDARNOŚCI !!!!

Dyrektor
mgr Jolanta Węder

TORUŃ MA OKO NA DZIECIAKIRuszył program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat (z rocznika 2017) zamieszkałych na terenie miasta Torunia pn.„Toruń ma oko na dzieciaki”.
Celem programu jest zwiększenie dostępu do porad lekarskich i badań specjalistycznych wśród dzieci pięcioletnich przed rozpoczęciem nauki w szkole oraz wzrost wiedzy rodziców nt. wad wzroku u dzieci, a przede wszystkim wczesne wykrycie i zdiagnozowanie zaburzeń refrakcji, akomodacji, zeza oraz niedowidzenia dzieci.
W ramach programu zostanie przeprowadzona konsultacja okulistyczna wraz z badaniami:

- badanie ostrości wzroku,
- badanie dna oka oraz refrakcji,
- badanie wady refrakcji refraktometrem,
- badanie ruchomości gałek ocznych oraz
- przeprowadzona zostanie edukacja bezpośrednia rodziców/opiekunów prawnych na temat wad wzroku, higieny oczu i dbałości o wzrok oraz profilaktyki chorób oczu.

Program realizowany będzie do 30 listopada 2022 roku. Badania są całkowicie bezpłatne, gdyż program „Toruń ma oko na dzieciaki” jest realizowany ze środków Gminy Miasta Toruń oraz środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

UWAGA !!!
Zapisy prowadzi realizator programu tj. COGITO SEBASTIAN ŁAŹNIAK pod numerem infolinii +48 800 808 006 w godzinach 8.00 -16.00.

Dyrektor
mgr Jolanta Węder

INFORMACJA!

OD 3 PAŹDZIERNIKA 2022 R W NASZYM PRZEDSZKOLU ZWIĘKSZAMY POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W SKŁAD KTÓREJ WCHODZI:

• PEDAGOG SPECJALNY
• PSYCHOLOG
• LOGOPEDA

NA SPOTKANIE INDYWIDUALNE ZE SPECJALISTĄ MOŻNA SIĘ UMAWIAĆ W ŚRODY OD GODZINY 8.00 A TAKŻE ZA POŚREDNICTWEM WYCHOWAWCY GRUPY.

BĘDĄ RÓWNIEŻ ORGANIZOWANE KONSULTACJE DLA RODZICÓW W GRUPACH WEDŁUG HARMONOGRAMU.

PSYCHOLOG I PEDAGOG SPECJALNY ZAJMOWAĆ SIĘ BĘDĄ:

1. prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.

2. diagnozowaniem sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola.

3. wspieraniem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.

4. Udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrektor
mgr Jolanta Węder

Uwaga! Rodzice dzieci 6-letnich!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków – zgodnie z § 3 pkt. 6: „Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się na wniosek rodziców dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego”.

Szanowni Rodzice

Z dniem 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Dzieci zmieniają sale oraz nawę grupy. W związku z tym przypominamy, że grupa:

* Kotki" 3 - latki (dzieci nowoprzyjęte), nauczyciele: J. Błaszkiewicz, E. Kamińska i p. dyrektor J. Węder

* "Marzyciele" 3 - latki (dzieci nowoprzyjęte), nauczyciele: A. Dyduła, M. Lemanowicz

* "Słowiki" 4 latki (wcześniej "Kotki"), nauczyciele: M. Banaszkiewicz, M. Bąk

* "Madrale" 4 latki (wcześniej "Marzyciele"), nauczyciele: K. Stachowiak, L. Śmieszek-Formela

* "Wieloryby" 5 latki (dawniej "Słowiki"), nauczyciele: B. Lisewska, L. Wysocka

* "Tralalińscy" 5 latki (wcześniej "Mądrale"), nauczyciele: K. Luda, S. Chrabąszcz

* "Figielki" 3/4/5/6 latki (dzieci nowoprzyjęte), nauczyciele: P. Bogucka, F. Rosińska

* "Julianki" 6 latki (wcześniej "Wieloryby"), nauczyciele: M. Kuffel, B. Skibicka-Nowakowska

* "Samosie" 6 latki (wcześniej "Figielki"), nauczyciele: I. Stefanowska, J. Szatkowska-Lis

* "Podróżnicy" dzieci 5/6 letnie (oddział przy ul. Czarnieckiego), nauczyciele: M. Derkowska, M. Majewska