Aktualności


Szanowni Rodzice


W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez GMT, proszę o wypełnienie i dostarczenie do przedszkola (do nauczycieli w grupie swojego dziecka) deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce. Ostateczny termin składania deklaracji to 28 stycznia 2022 r.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej przedszkola (przycisk poniżej) lub od nauczycieli grupy

Jolanta Węder
Dyrektor


ZBIÓRKA MAKULATURY (i nie tylko) EKOKONKURS

SZÓSTA zbiórka makulatury w naszym przedszkolu odbędzie się w dniach 12.01-13.01 (środa, czwartek) Zbieramy kartki, ulotki, papier, książki, kartony oraz PUSZKI ALUMINIOWE. Makulaturę zostawiamy pod schodami od strony parkingu, puszki wrzucamy do specjalnego kosza (również przy schodach na parkingu).

Liczymy na Państwa zaangażowanie!


Szanowni Rodzice

Za wszystkie cudowne życzenia, dowody sympatii oraz słowa wdzięczności za naszą pracę serdecznie dziękujemy.

Dyrektor
wraz ze współpracownikami
Przedszkola Miejskiego nr 5
im. Juliana Tuwima w Toruniu


Szanowni Rodzice

Z uwagi na fakt, że 24 grudnia 2021 tj. piątek przypada Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, wiele instytucji i zakładów pracy, sklepów pracuje w skróconym czasie uzgodniono z Radą Rodziców PM5, że opieka nad dziećmi będzie się tego dnia odbywała w godz. 6.00 – 15.00. Natomiast w dniu 31 grudnia 2021 r tj. w Sylwestra w godzinach 6.00 – 16.00. Przedszkole będzie funkcjonowało na zasadzie dyżuru. Od 16 grudnia w wiacie przedszkola zostaną wyłożone listy do zapisów dla dzieci, które będą obecne w okresie od 24 do 31 grudnia.

Jolanta Węder
Dyrektor


ZBIÓRKA MAKULATURY (i nie tylko) EKOKONKURS

PIĄTA zbiórka makulatury w naszym przedszkolu odbędzie się w dniach 15.12 - 16.12 (środa, czwartek)
Zbieramy kartki, ulotki, papier, książki, kartony oraz PUSZKI ALUMINIOWE.
Makulaturę zostawiamy pod schodami od strony parkingu, puszki wrzucamy do specjalnego kosza (również przy schodach na parkingu).

Jak zawsze, liczymy na Państwa zaangażowanie!


ZBIÓRKA MAKULATURY (i nie tylko) EKOKONKURS

CZWARTA zbiórka makulatury w naszym przedszkolu odbędzie się w dniach 1.12 - 2.12 (środa, czwartek)
Zbieramy kartki, ulotki, papier, książki, kartony oraz PUSZKI ALUMINIOWE.
Makulaturę zostawiamy pod schodami od strony parkingu, puszki wrzucamy do specjalnego kosza (również przy schodach na parkingu).

Liczymy na Państwa zaangażowanie!


ZBIÓRKA MAKULATURY (i nie tylko) EKOKONKURS

TRZECIA zbiórka makulatury w naszym przedszkolu odbędzie się w dniach 17.11-18.11. (środa, czwartek)
Zbieramy kartki, ulotki, papier, książki, kartony oraz PUSZKI ALUMINIOWE.
Makulaturę zostawiamy pod schodami od strony parkingu, puszki wrzucamy do specjalnego kosza (również przy schodach na parkingu).

Liczymy na Państwa zaangażowanie!

ZBIÓRKA MAKULATURY (i nie tylko) EKOKONKURS

DRUGA zbiórka makulatury w naszym przedszkolu odbędzie się w dniach 27.10-28.10. (środa, czwartek) Zbieramy kartki, ulotki, papier, książki, kartony oraz PUSZKI ALUMINIOWE.
Makulaturę zostawiamy pod schodami od strony parkingu, puszki wrzucamy do specjalnego kosza (również przy schodach na parkingu).

Liczymy na Państwa zaangażowanie!

SZANOWNI PAŃSTWO

INFORMUJEMY, ŻE DODATKOWY PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY, DLA DZIECI NIEOBECNYCH PODCZAS PIERWSZEGO TERMINU, ODBĘDZIE SIĘ 02 LISTOPADA (WTOREK)

Z pozdrowieniem
Jolanta Węder
Dyrektor

ZBIÓRKA MAKULATURY (i nie tylko) EKOKONKURS

Od 1 października 2021 r. rusza V edycja organizowanego przez Prezydenta Miasta Torunia konkursu "Zbieramy makulaturę (i nie tylko) EKOKONKURS", którego celem jest promowanie zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
W tej edycji konkursu, który trwać będzie do 30.04.2022 r., nagrodzonych zostanie 20 placówek oświatowych w kategorii ilości zebranej makulatury w przeliczeniu na ucznia placówki i 5 przedszkoli bądź szkół w kategorii ogólnej masy zebranego surowca.

Pierwsza zbiórka makulatury w naszym przedszkolu odbędzie się w dniach 06.10-07.10. (środa, czwartek)
W tym roku zbieramy kartki, ulotki, papier, książki, kartony oraz PUSZKI ALUMINIOWE.
Makulaturę zostawiamy pod schodami od strony parkingu, puszki wrzucamy do specjalnego worka (również przy schodach na parkingu).

Liczymy na Państwa zaangażowanie! 😊

Konkurs„Jesienne grzybobranie”

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Hasło konkursu: „Jesienne grzybobranie”
Konkurs plastyczno-techniczny będzie prowadzony na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 w Toruniu wśród wszystkich dzieci przedszkolnych oraz rodziców
Organizator: nauczyciel Aneta Parypińska (gr. Julianki)

2. CELE KONKURSU

Upowszechnienie i pogłębienie wiedzy na temat lasu i grzybów.
Uświadomienie zagrożeń zdrowia i życia wynikających ze zbierania i spożywania nieznanych grzybów.
Podkreślenie ogromnej roli grzybów w przyrodzie.

3. ZASADY UCZESTNICTWA

Uczestnikami konkursu są wszystkie chętne dzieci z naszego przedszkola wraz z rodzicami dziecka.
Przedmiotem konkursu jest praca plastyczno-techniczna przedstawiająca grzyba/grzyby w formie przestrzennej. Do wykonania/ozdobienia pracy można używać dary przyrody np. mech, szyszki, kora, liście itp.
Dopuszcza się podczas pracy umiarkowaną pomoc rodzica.
Każdy uczestnik może przekazać jedną pracę, podpisaną imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU

Prace należy dostarczyć do przedszkola najpóźniej do 7 października.
Komisja oceniająca rozstrzygnie konkurs 8 października. Wtedy też nastąpi wręczenie dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu.

Organizator:
Aneta Parypińska
nauczyciel grupy „Julianki”

Szanowni Państwo!

Zebranie organizacyjne odbędzie się 9 września (tj. czwartek):

- grupy Kotki, Marzyciele, Słowiki, Mądrale i Wieloryby o godz. 16:30
- grupy Podróżnicy, Tralalińscy, Figielki, Julianki i Samosie o godz. 17:00.

Wzorem ubiegłego roku zebrania odbywają się w salach odpowiednich grup.Z poważaniem
Jolanta Węder
Dyrektor

Szanowni Państwo!

Odpłatność za przedszkole rodzice/opiekunowie prawni wnoszą do 10-tego każdego miesiąca na konto Przedszkola Miejskiego nr 5 w Toruniu

BANK MILLENIUM 48 1160 2202 0000 0001 7623 8270

w tytule przelewu należy podać: Nazwisko i imię dziecka oraz nazwę grupy

Zmiany deklarowanych godzin pobytu dziecka można dokonać w każdym czasie, zmiana nastąpi od pierwszego dnia następnego miesiąca.
Taką zmianę należy zgłosić wychowawcy grupy oraz intendentowi.


Z poważaniem
Jolanta Węder
Dyrektor

Szanowni Rodzice!

Z dniem 1 września zmieniają się godziny funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 5
im. Juliana Tuwima na 6.00 - 17.00.
W ramowym Rozkładzie Dnia zmiana pojawia się tylko w godzinach posiłków:
8.30 - I śniadanie
11.15 - II śniadanie
13.30 - obiad.
Dzieci do przedszkola przyprowadzamy do godziny 8.30. Sposób pozostawiania dzieci jest analogiczny do roku ubiegłego. Wchodzą do szatni tylko rodzice dzieci 3- letnich (dezynfekcja rąk, maseczka), pozostałe dzieci przyjmowane są przez osoby dyżurujące we wiacie przedszkola.
Odchodzimy od mierzenia temperatury na wejściu każdemu dziecku. Temperatura będzie mierzona w razie wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka.


Z poważaniem
Jolanta Węder
Dyrektor z

Szanowni Rodzice dzieci 3 letnich przyjętych do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022!

Przypominam, że od 23 sierpnia do 27 sierpnia trwać będą dni adaptacyjne dzieci do przedszkola według harmonogramu ustalonego na zebraniu organizacyjnym w czerwcu. Dziecku w zajęciach towarzyszy jeden z rodziców/prawnych opiekunów. Należy wyposażyć dziecko i siebie w obuwie na zmianę. Po tygodniu adaptacyjnym dzieci nowo przyjęte rozpoczynają przedszkole 1 września 2021r, dni 30 i 31 sierpnia dzieci nie przychodzą do przedszkola.


Z pozdrowieniami
Jolanta Węder
Dyrektor