Aktualności


Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

22.02.2021r. - 10.03.2021 r. do godziny 15:00

Adres strony do naboru elektronicznego: http://www.torun.przedszkola.vnabor.pl/Uwaga Rodzice

Rozpoczęliśmy wydawanie deklaracji o kontynuacji przez Państwa dzieci edukacji przedszkolnej w naszej placówce. Termin składania deklaracji mija 15 lutego. Deklaracja musi być przekazana w oryginale, z podpisem obojga rodziców/prawnych opiekunów, do przedszkola w punkcie odbioru dzieci.

Pozdrawiam

J.Węder
Dyrektor

Załączam druk deklaracji

RODZINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZABAWY W ZIMOWYM OBIEKTYWIE”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, którego celem jest uchwycenie emocji towarzyszących zimowym zabawom dzieci oraz promowanie aktywnego zimowego wypoczynku – zabawy na śniegu.
W ramach konkursu należy wykonać fotografię prezentującą emocje naszych przedszkolaków podczas zimowych aktywności tej zimy. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii wyrazu twarzy, mimiki, gestów, pozy w czasie zabaw na śniegu.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich przedszkolaków i ich rodziców (opiekunów).
Termin składania prac: 15.02.2021r.
Warunki uczestnictwa:
➢ Uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie w formacie minimum 21x15
➢ Do zdjęcia należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz rodzica/opiekuna oraz podać nazwę grupy
➢ W konkursie zostanie przyznane I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają podziękowania.
➢ Zdjęcia oceniane będą przez jury wg kryteriów: praca zgodna z tematem konkursu, oryginalność i kreatywność.
➢ Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i ich opiekunów oraz publikację zdjęć na stronie internetowej przedszkola www.pm5.fant.pl oraz na blogu i Facebook’u przedszkola.
➢ Prace konkursowe należy składać do skrzynki przy wejściu do przedszkola.
ZAPRASZAMY!!!

KONKURS LITERACKI "TORUŃ - TO MOJE MIASTO

Zapraszamy!
Przedszkole imienia Juliana Tuwima
Jest najfajniejsze w mieście.
Dajemy słowo lepszego nie ma,
Lecz posłuchajcie coś jeszcze.
Jako, że miasto nasze kochamy
I chcemy je trochę rozsławić
To ogłaszamy konkurs na wierszyk
No kto z Was się z nami zabawi?
Teraz podaję tytuł wierszyka,
By wszystko napisać jasno
Bo z powyższego ono wynika
„TORUŃ – TO MOJE MIASTO”

Bal Karnawałowy


Dnia 03.02. odbędzie się Bal Karnawałowy. W tym roku z uwagi na epidemię każda grupa bawi się w swojej sali.
Przed balem będą wykonywane dzieciom zdjęcia, finansowane z funduszu rady rodziców. Prosimy o przygotowanie dzieciom strojów karnawałowych
Jolanta Węder
Dyrektor

Szanowni Państwo!


W dniu 23 grudnia 2020 r. Prezydent Miasta Torunia wydał Zarządzenie Nr 286/2020 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku 2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń. Proszę zapoznać się z treścią Zarządzenia zamieszczonym w załączniku.

Przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim nr 5 im. Juliana Tuwima będzie tak jak wnioskowaliśmy czyli od 2.08. do 15.08.2021.

Z pozdrowieniami

Jolanta Węder
Dyrektor