BIPBlogFacebookJulian Tuwim
Przedszkole Miejskie nr 5
im. Juliana Tuwima w Toruniu
Witamy!

"Zapewnienie radosnego dzieciństwa i warunków do twórczego rozwoju
każdemu z naszych wychowanków"

- To nasze motto.

 

Biuletyn Informacji Publicznej PM Nr 5

OGŁOSZENIA: 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

 

Toruń, dnia 10.05.2017r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Proszę o złożenie oferty na remont zaplecza kuchennego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo - kosztorysową Przedszkola Miejskiego Nr 5  w Toruniu ul. Dekerta 27/35

Oferta powinna zawierać:

1.      Wypełniony formularz ofertowy

 Cena ofertowa zadania (cena netto + VAT) winna obejmować :

-          wartość robót wynikającą z przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

-          koszty wszystkich robót nie ujętych w w/w dokumentach , a bez których to robót wykonania zadania byłoby niemożliwe.

2.      Kosztorys ofertowy szczegółowy  sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych ( Dz. U. Nr. 80, poz.867).

3.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.      Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat zamówień, które odpowiadały

swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

(należy podać ich wartość oraz daty i miejsca wykonania).

5.      Dokumenty potwierdzające , że roboty wykazane w powyższym wykazie zostały

      wykonane z należytą starannością - referencje (minimum trzy).

    Wszystkie materiały i urządzenia  oraz robocizna powinny być zgodne z wymaganiami

    warunków  technicznych wykonania i odbioru robót oraz norm . Powinny również posiadać

    stosowne atesty i aprobaty techniczne.

 

 Planowany termin prac remontowych od 26.06.2017r. do 16.08.2017 r.

 Oferty należy złożyć do dnia 09.06.2017r. w siedzibie Zamawiającego do godz.9 ºº.

 Osobą upoważnioną do kontaktów są: Jolanta Węder – Dyrektor, Magdalena Rzyduch  – Główna Księgowa . Tel.56-623-38-29

    Załączniki :

-          formularz ofertowy

 

 

 

Dyrektor Przedszkola

                                                                                             /-/ mgr Jolanta Węder

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

 

Toruń, dnia 10.05.2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Proszę o złożenie oferty na wymianę ogrodzenia zewnętrznego na ogrodzenie systemowe z cokołem betonowym, bramą wjazdową i furtką – I z III etapów realizacji Przedszkola Miejskiego Nr 5  w Toruniu ul. Dekerta 27/35

Oferta powinna zawierać:

1.      Wypełniony formularz ofertowy

 Cena ofertowa zadania (cena netto + VAT) winna obejmować :

-          wartość robót wynikającą z przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

-          koszty wszystkich robót nie ujętych w w/w dokumentach, a bez których to robót wykonania zadania byłoby niemożliwe.

2.      Kosztorys ofertowy szczegółowy  sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych ( Dz. U. Nr. 80, poz.867).

3.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.      Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat zamówień, które odpowiadały

swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

(należy podać ich wartość oraz daty i miejsca wykonania).

5.      Dokumenty potwierdzające , że roboty wykazane w powyższym wykazie zostały

      wykonane z należytą starannością - referencje (minimum trzy).

    Wszystkie materiały i urządzenia  oraz robocizna powinny być zgodne z wymaganiami

    warunków  technicznych wykonania i odbioru robót oraz norm . Powinny również posiadać

    stosowne atesty i aprobaty techniczne.

 

 Planowany termin prac remontowych od 26.06.2017r. do 16.08.2017r.

 Oferty należy złożyć do dnia 09.06.2017r. w siedzibie Zamawiającego do godz.9 ºº.

 Osobą upoważnioną do kontaktów są: Jolanta Węder – Dyrektor, Magdalena Rzyduch  – Główna Księgowa . Tel. 56-623-38-29

    Załączniki :

-          formularz ofertowy

 

 

 

Dyrektor Przedszkola

                                                                                             /-/ mgr Jolanta Węder

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

 

brak zamówień

 

 

WYKAZ UMÓW:

 

brak umów

 

STRONA GŁÓWNA    O NAS    ORGANIZACJA    PUBLIKACJE    GALERIA    KONTAKT    COOKIES    FACEBOOK    BLOG    BIP
© 2016 Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu
projekt i realizacja FANT.pl

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zamknij