Historia Przedszkola Miejskiego nr 5

Dnia 15 stycznia 1981

roku ówczesny Prezydent Miasta Torunia, Gracjan Leczyk, powołał Przedszkole Zakładowe "Toral" przy ul. Dekerta 27. Placówka powstała z inicjatywy rady Zakładowej oraz Dyrektora Z.E. "Unitra-Toral" mgr inż. W. Korthalsa. Usytuowanie przedszkola w pobliżu zakładu ułatwiło pracownikom zapewnienie opieki swoim pociechom. Dyrektorem placówki została pani Marianna Klamann. Wychowankowie byli zgrupowani w czterech oddziałach wiekowych od 3 do 6 lat. Przedszkole czynne było od godz. 5:30 do 16:00. Przez kilka lat przy Przedszkolu Zakładowym "Unitra-Toral" funkcjonowała filia przy ul. Rejtana 13, mieszcząca dwa oddziały dzieci pracowników zakładu "Unitra- Cemi". Po okresie dziesięcioletniego patronatu sprawowanego przez Z.E. "Unitra-Toral" 22 sierpnia 1991 roku przedszkole zostało nieodpłatnie przekazane miastu.

Od 1999 r. funkcję dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 w Toruniu pełni mgr Jolanta Węder.
W roku 2008 Uchwałą Rady Miasta Torunia Placówce nadano imię Juliana Tuwima.

Od dnia 1 września 1991r. placówka nosi nazwę Przedszkola Miejskiego nr 5 w Toruniu. W roku 1993 w strukturze organizacyjnej przedszkola pojawiły się oddziały realizujące podstawę programową - tzw. "zerówki". Ich siedzibą od września 1994 roku był oddział przy ul. Czarnieckiego 8. Od 1 września 2009 roku funkcjonuje tu oddział z pobytem całodziennym.