Kadra pedagogiczna

mgr Jolanta Węder

dyrektor


nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Kamińska

wicedyrektor


nauczyciel dyplomowany lektor j. angielskiego instruktor gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

mgr Joanna Błaszkiewicz


nauczyciel mianowany lektor języka angielskiego

mgr Barbara Skibicka - Nowakowska


nauczyciel dyplomowany

mgr Marlena Derkowska


nauczyciel mianowany

mgr Anna Dyduła


nauczyciel mianowany lektor języka angielskiego

mgr Marzena Kuffel


nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Lemanowicz


nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Lisewska


nauczyciel mianowany

mgr Monika Lemanowicz


nauczyciel dyplomowany

mgr Kinga Luda


nauczyciel kontraktowy katecheta

mgr Aneta Parypińska


nauczyciel kontraktowy

mgr Magdalena Majewska


nauczyciel mianowany

mgr Karolina Piórkowska


nauczyciel stażysta
lektor języka angielskiego

Mariola Piskorska


nauczyciel mianowany

mgr Ewa Poziemska


nauczyciel mianowany

mgr Lucyna Śmieszek


nauczyciel kontraktowy
instruktor tańca
nauczyciel rytmiki i audiacji

mgr Agnieszka Skibicka


nauczyciel kontraktowy

mgr Ilona Stefanowska


nauczyciel mianowany
instruktor zajęć teatralnych

mgr Elżbieta Witkowicz


nauczyciel dyplomowany
katecheta

mgr Lucyna Wysocka


nauczyciel mianowany

mgr Joanna Banaszak


nauczyciel dyplomowany
logopeda

mgr Alina Rydzewska-Walichniewicz


nauczyciel dyplomowany
logopeda

Jolanta Węder dyrektor