BIPBlogFacebookJulian Tuwim
Przedszkole Miejskie nr 5
im. Juliana Tuwima w Toruniu
Witamy!

"Zapewnienie radosnego dzieciństwa i warunków do twórczego rozwoju
każdemu z naszych wychowanków"

- To nasze motto.

 

Oferta programowa

 Program Wychowania Przedszkolnego "W kręgu zabawy", autorstwa Jadwigi Pytlarczyk. Realizacja treści programu z I i II poziomu jest gwarancją nabycia umiejętności przewidzianych dla dziecka kończącego przedszkole określonych w podstawie programowej z 23 grudnia 2008 roku. Ustanowienie poziomu III, rozszerzającego treści podstawy programowej, to szansa dalszego rozwijania uzdolnień i możliwości indywidualnych każdego dziecka. W proponowanym programie autorka opisuje sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych różnymi formami wychowania przedszkolnego. Wyznacza szczegółowe umiejętności dziecka z podziałem na poziomy, wskazuje także dodatkowe treści w ramach wspomagania wychowanka w rozwijaniu uzdolnień. 

 Program adaptacji dziecka 3 - letniego do przedszkola autorstwa J. Węder. Realizacja tego programu pozwala na bezstresowe pokonanie progu przedszkola przez nowe dzieci. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich zakwalifikowanych do naszego przedszkola odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia. 

 Program Wychowawczy Przedszkola Nr 5. Głównym celem jest stwarzanie warunków dla pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym. 

 Innowacja pedagogiczna nt. "Wykorzystanie programów komputerowych do wspomagania twórczego rozwoju dzieci" autorstwa E. Piątkowskiej, M. Chmielewskiej. Celem programu jest nabywanie elementarnych umiejętności i poznawanie zasad pracy z komputerem. Wspomaganie i rozwijanie sprawności intelektualnych, zdolności i zainteresowań dzieci. 

 KidSmart - program nauczania początkowego. W ramach projektu IBM KidSmart naszej placówce przekazano zestaw komputerowy zaprojektowany specjalnie dla dzieci w wieku 3-7 lat. Znajduje się on w oddziale 5/6-latków przy ul. Czarnieckiego 8. Zestaw obejmuje komputer w kolorowej, bezpiecznej dla dzieci obudowie oraz oprogramowanie edukacyjne. Oprogramowanie IBM KidSmart wspiera program nauczania początkowego w zakresie podstaw matematyki, języka angielskiego oraz logicznego myślenia, a ponadto, poprzez wprowadzenie elementu nowości i zabawy, urozmaica i uatrakcyjnia zdobywanie nowych umiejętności. Poprzez udział w programie, dzieci już we wczesnych latach uczą się jak mądrze korzystać z komputera, co kształtuje ich odpowiedzialne podejście do wykorzystania najnowszych technologii w późniejszym życiu. 

  ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom. Kampania jest najbardziej znanym projektem Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom (działającej do 2006 r. pod nazwą Fundacja ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego), która stawia sobie za cel wspieranie szeroko rozumianego zdrowia emocjonalnego dzieci i młodzieży - psychicznego, intelektualnego oraz moralnego. 

 Program nauczania religii dla przedszkola "Kochamy dobrego Boga" nr AZ-0-01/10. Program skonstruowany w sposób pozwalający przekazywać małym dzieciom treści religijne, propagujący wartości chrześcijańskie, pozwalający dziecku na przybliżenia się do Boga. 

 Program własny "Radośnie z Tuwimem patrzę na świat" - autorstwa Elżbiety Kamińskiej, Joanny Banaszak oraz Barbary Skibickiej-Nowakowskiej. Ten edukacyjny program uzupełniający dla dzieci w wieku przedszkolnym stwarza warunki do rozwijania zdolności twórczych u najmłodszych poprzez wykorzystanie wierszy naszego patrona, jako inspiracji do podejmowania przez nie działań artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz rozbudzania ich wyobraźni, a także rozkwitu zdolności językowych. 

 Program profilaktyczny z zakresu wychowania dla dzieci 5-6-letnich "Przedszkolak w świecie wartości" - autorstwa Marzeny Kuffel i Elżbiety Witkowicz. Został on opracowany w odpowiedzi na ogromną potrzebę wychowawczego oddziaływania i kształtowania małego człowieka w okresie nauki podstaw zachowań społecznych. Program nastawiony jest na przekazywanie dzieciom 5-cio i 6-cio letnim informacji o tym, co dobre, a co złe. Program profilaktyczny ma wspomagać nauczyciela w zakresie działań wychowawczych, a dzieciom pozwoli na odkrywanie i poznawanie możliwości tkwiących w nich samych. 

 Program rozwoju poznawczego "Klucz do uczenia się" - moduły matematyczne oraz program literacki autorstwa Galiny Dolya. Realizujemy trzy moduły matematyczne przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, tj.: matematyka sensoryczna, matematyka i konstrukcje. Matematyka sensoryczna - rozwija umiejętność analizowania zewnętrznych, widocznych cech przedmiotów za pomocą standardów sensorycznych, takich jak kolor, kształt i rozmiar. Buduje to podstawy do rozwijania umiejętności poznawczych. Drugi moduł - matematyka - poprzez używanie modeli wizualnych pozwala na odkrywanie języka matematycznego i pojęcia miary. Dzieci porównują różne ilości i właściwości przedmiotów oraz badają związki więcej, mniej, tyle samo. Konstrukcje rozwijają zachowania matematyczne oraz ukierunkowanie na konkretny cel. Dzieci analizują strukturę przedmiotów, planują, wyjaśniają swoje plany i wdrażają je wykorzystując do tego celu drewniane modularne klocki.
Program Literacki realizuje określony zestaw procedur (modelowanie wizualno-przestrzenne), które mają pomóc małym dzieciom w rozwinięciu zamiłowania do słuchania bajek, poznanie ich języka oraz dogłębne zrozumienie struktury bajki. 

 "Gimnastyka paluszkowa" - to kompleksowy program zawierający rozwojowe gry i zabawy, historyjki, rymowanki i ćwiczenia, służące poprawie zdolności motorycznych i pisania odręcznego. Program ten pomaga rozwinąć siłę i giętkość palców, rąk i ramion. Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną. Sprzyja użyciu i zrozumieniu przez dzieci języka mówionego. Buduje zdolności kognitywne i dostarcza możliwości ćwiczenia samoregulacji. Czas spędzony na zabawach i ćwiczeniach paluszkowych, pomagają dzieciom zbudować solidne podstawy konieczne do nauki szybkiego, płynnego i czytelnego pisania. Uroda tego programu jest podparta solidną teorią pedagogiczną. 


 Program wczesnej profilaktyki mowy - ma na celu wspomaganie rozwoju mowy i profilaktyki jej zaburzeń u dzieci 3-letnich. Wczesne podjęcie ćwiczeń rozwijających mowę pozwala na lepsze osiągnięcie rezultatów nim nastąpią lub pogłębią się jej zaburzenia. Aktywizowanie prawidłowego rozwoju mowy dzieci 3-letnich odbywa się podczas zajęć z całą grupą prowadzonych przez autorkę programu - logopedę Joannę Banaszak. 

 "Uczymy dzieci audiować” - Zajęcia umuzykalniające. Program oparty jest na teorii uczenia się muzyki Edwina Gordona. Założenia wyjaśniają, w jaki sposób należy uczyć się muzyki od momentu narodzin, aby ją zrozumieć. Koncepcja opiera się na audiacji - myśleniu dźwiękami, która stanowi fundament uzdolnień muzycznych. Jest ona „zdolnością do słyszenia i rozumienia muzyki”. Muzyka rozwija pamięć dziecka, a także wpływa na rozwój jego aktywności. Dzięki niej dziecko swobodnie wyraża emocje, co wpływa korzystnie na wychowanie społeczno – moralne,  a także zdrowotne.

STRONA GŁÓWNA    O NAS    ORGANIZACJA    PUBLIKACJE    GALERIA    KONTAKT    COOKIES    FACEBOOK    BLOG    BIP
© 2016 Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu
projekt i realizacja FANT.pl

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zamknij