Oferta programowa

parallax background

Program Wychowania Przedszkolnego "W kręgu zabawy"

autorstwa Jadwigi Pytlarczyk. Realizacja treści programu z I i II poziomu jest gwarancją nabycia umiejętności przewidzianych dla dziecka kończącego przedszkole określonych w podstawie programowej z 14 lutego 2017 roku. Ustanowienie poziomu III, rozszerzającego treści podstawy programowej, to szansa dalszego rozwijania uzdolnień i możliwości indywidualnych każdego dziecka. W proponowanym programie autorka opisuje sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych różnymi formami wychowania przedszkolnego. Wyznacza szczegółowe umiejętności dziecka z podziałem na poziomy, wskazuje także dodatkowe treści w ramach wspomagania wychowanka w rozwijaniu uzdolnień.

Program adaptacji dziecka 3 - letniego do przedszkola

autorstwa J. Węder. Realizacja tego programu pozwala na bezstresowe pokonanie progu przedszkola przez nowe dzieci. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich zakwalifikowanych do naszego przedszkola odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia.

Program Wychowawczy Przedszkola Nr 5.

Głównym celem jest stwarzanie warunków dla pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

Innowacja pedagogiczna nt. "Wykorzystanie programów komputerowych do wspomagania twórczego rozwoju dzieci"

autorstwa E. Piątkowskiej, M. Chmielewskiej. Celem programu jest nabywanie elementarnych umiejętności i poznawanie zasad pracy z komputerem. Wspomaganie i rozwijanie sprawności intelektualnych, zdolności i zainteresowań dzieci.

KidSmart - program nauczania początkowego.

W ramach projektu IBM KidSmart naszej placówce przekazano zestaw komputerowy zaprojektowany specjalnie dla dzieci w wieku 3-7 lat. Znajduje się on w oddziale 5/6-latków przy ul. Czarnieckiego 8. Zestaw obejmuje komputer w kolorowej, bezpiecznej dla dzieci obudowie oraz oprogramowanie edukacyjne. Oprogramowanie IBM KidSmart wspiera program nauczania początkowego w zakresie podstaw matematyki, języka angielskiego oraz logicznego myślenia, a ponadto, poprzez wprowadzenie elementu nowości i zabawy, urozmaica i uatrakcyjnia zdobywanie nowych umiejętności. Poprzez udział w programie, dzieci już we wczesnych latach uczą się jak mądrze korzystać z komputera, co kształtuje ich odpowiedzialne podejście do wykorzystania najnowszych technologii w późniejszym życiu.

ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom.

Kampania jest najbardziej znanym projektem Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom (działającej do 2006 r. pod nazwą Fundacja ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego), która stawia sobie za cel wspieranie szeroko rozumianego zdrowia emocjonalnego dzieci i młodzieży - psychicznego, intelektualnego oraz moralnego.

Program nauczania religii dla przedszkola "Kochamy dobrego Boga"

nr AZ-0-01/10. Program skonstruowany w sposób pozwalający przekazywać małym dzieciom treści religijne, propagujący wartości chrześcijańskie, pozwalający dziecku na przybliżenia się do Boga.

Program własny "Radośnie z Tuwimem patrzę na świat"

autorstwa Elżbiety Kamińskiej, Joanny Banaszak oraz Barbary Skibickiej-Nowakowskiej. Ten edukacyjny program uzupełniający dla dzieci w wieku przedszkolnym stwarza warunki do rozwijania zdolności twórczych u najmłodszych poprzez wykorzystanie wierszy naszego patrona, jako inspiracji do podejmowania przez nie działań artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz rozbudzania ich wyobraźni, a także rozkwitu zdolności językowych.

Program profilaktyczny z zakresu wychowania dla dzieci 5-6-letnich "Przedszkolak w świecie wartości"

autorstwa Marzeny Kuffel i Elżbiety Witkowicz. Został on opracowany w odpowiedzi na ogromną potrzebę wychowawczego oddziaływania i kształtowania małego człowieka w okresie nauki podstaw zachowań społecznych. Program nastawiony jest na przekazywanie dzieciom 5-cio i 6-cio letnim informacji o tym, co dobre, a co złe. Program profilaktyczny ma wspomagać nauczyciela w zakresie działań wychowawczych, a dzieciom pozwoli na odkrywanie i poznawanie możliwości tkwiących w nich samych.

Program rozwoju poznawczego "Klucz do uczenia się"

moduły matematyczne oraz program literacki autorstwa Galiny Dolya. Realizujemy trzy moduły matematyczne przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, tj.: matematyka sensoryczna, matematyka i konstrukcje. Matematyka sensoryczna - rozwija umiejętność analizowania zewnętrznych, widocznych cech przedmiotów za pomocą standardów sensorycznych, takich jak kolor, kształt i rozmiar. Buduje to podstawy do rozwijania umiejętności poznawczych. Drugi moduł - matematyka - poprzez używanie modeli wizualnych pozwala na odkrywanie języka matematycznego i pojęcia miary. Dzieci porównują różne ilości i właściwości przedmiotów oraz badają związki więcej, mniej, tyle samo. Konstrukcje rozwijają zachowania matematyczne oraz ukierunkowanie na konkretny cel. Dzieci analizują strukturę przedmiotów, planują, wyjaśniają swoje plany i wdrażają je wykorzystując do tego celu drewniane modularne klocki. Program Literacki realizuje określony zestaw procedur (modelowanie wizualno-przestrzenne), które mają pomóc małym dzieciom w rozwinięciu zamiłowania do słuchania bajek, poznanie ich języka oraz dogłębne zrozumienie struktury bajki.

"Gimnastyka paluszkowa"

to kompleksowy program zawierający rozwojowe gry i zabawy, historyjki, rymowanki i ćwiczenia, służące poprawie zdolności motorycznych i pisania odręcznego. Program ten pomaga rozwinąć siłę i giętkość palców, rąk i ramion. Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną. Sprzyja użyciu i zrozumieniu przez dzieci języka mówionego. Buduje zdolności kognitywne i dostarcza możliwości ćwiczenia samoregulacji. Czas spędzony na zabawach i ćwiczeniach paluszkowych, pomagają dzieciom zbudować solidne podstawy konieczne do nauki szybkiego, płynnego i czytelnego pisania. Uroda tego programu jest podparta solidną teorią pedagogiczną.

Program wczesnej profilaktyki mowy

ma na celu wspomaganie rozwoju mowy i profilaktyki jej zaburzeń u dzieci 3-letnich. Wczesne podjęcie ćwiczeń rozwijających mowę pozwala na lepsze osiągnięcie rezultatów nim nastąpią lub pogłębią się jej zaburzenia. Aktywizowanie prawidłowego rozwoju mowy dzieci 3-letnich odbywa się podczas zajęć z całą grupą prowadzonych przez autorkę programu - logopedę Joannę Banaszak.

"Uczymy dzieci audiować”

Zajęcia umuzykalniające Program oparty jest na teorii uczenia się muzyki Edwina Gordona. Założenia wyjaśniają, w jaki sposób należy uczyć się muzyki od momentu narodzin, aby ją zrozumieć. Koncepcja opiera się na audiacji - myśleniu dźwiękami, która stanowi fundament uzdolnień muzycznych. Jest ona „zdolnością do słyszenia i rozumienia muzyki”. Muzyka rozwija pamięć dziecka, a także wpływa na rozwój jego aktywności. Dzięki niej dziecko swobodnie wyraża emocje, co wpływa korzystnie na wychowanie społeczno – moralne, a także zdrowotne.

Program "Bawimy się w teatr”

autorstwa Ilony Stefanowskiej jest uzupełniającym programem edukacji teatralnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Program "No worries, I've got some stories! - czyli jak pokochać język angielski już w przedszkolu".”

autorstwa Anny Dyduły jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych. Celem programu jest umożliwienie dzieciom komunikacji werbalnej poprzez zabawę.

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima
ul. Dekerta 27/35
87-100 Toruń


Tel./fax.: 56 - 62 338 29


email: przedszkole@pm5.edu.torun.pl