Pracownicy przedszkola

Magdalena Rzyduch

główna księgowa

starszy ref. ds administracji


Aleksandra Rutkowska

starszy intendent


Jolanta Ott

kucharka


Aneta Koperska

pomoc kuchenna


Mirosława Labicka

pomoc kuchenna


Jadwiga Antczak

pomoc nauczyciela


Małgorzata Kostkowska

pomoc nauczyciela


Paulina Wojtyniak

pomoc nauczyciela


Mariola Budzińska

woźna oddziałowa


Halina Dąbrowska

woźna oddziałowa


Anna Grenda

woźna oddziałowa


Jowita Komorowska

woźna oddziałowa


Małgorzata Kutnik

woźna oddziałowa


Małgorzata Kutnik

woźna oddziałowa


Justyna Pajkowska

woźna oddziałowa


Monika Pawłowska

woźna oddziałowa


Krzysztof Czarnowski

konserwator