Ramowy rozkład dnia

parallax background

Ramowy rozkład dnia

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub praca wyrównawcza
Zabawa ruchowa / Zestaw ćwiczeń porannych
Czynności samoobsługowe w łazience
Śniadanie
Przygotowanie do zajęć, zabawy organizowane
Blok integralny oraz zestaw ćwiczeń gimnastycznych lub zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
Zabawy w sali, na terenie przedszkolnym lub spacer, zajęcia dodatkowe: religia, terapia logopedyczna
Zabawa ruchowa
Czynności samoobsługowe w łazience
II śniadanie
3-latki – odpoczynek słuchanie literatury dziecięcej lub muzyki relaksacyjnej. W grupach starszych zabawy w sali lub na terenie przedszkolnym, spacer, zajęcia dodatkowe: religia, język angielski (grupy 5/6-latków), terapia logopedyczna.
Zabawa ruchowa
Czynności samoobsługowe w łazience
Obiad
Zabawy dowolne i organizowane w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub praca wyrównawcza, zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, zajęcia teatralne, zajęcia komputerowe, rytmika, audiacja, taniec, logorytmika, język angielski (grupy młodsze); zabawy w ogrodzie przedszkolnym; rozchodzenie się dzieci do domów.

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima
ul. Dekerta 27/35
87-100 Toruń


Tel./fax.: 56 - 62 338 29


email: pm5torun@idsl.pl