Ramowy rozkład dnia

parallax background

Ramowy rozkład dnia

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, w kącikach zaciekawień, zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę.
Indywidualne wspomaganie i stymulowanie rozwoju dziecka.
Czynności porządkowo - gospodarcze.
Zabawa ruchowa / Zestaw ćwiczeń porannych
Czynności samoobsługowe w łazience
Śniadanie
Przygotowanie do zajęć.
Realizacja zadań wychowawczo - dydaktycznych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego, spacery wycieczki, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacje przyrodnicze. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.
Czynności porządkowo - gospodarcze.
Zabawa ruchowa
Czynności samoobsługowe w łazience.
II śniadanie
Odpoczynek w grupie dzieci najmłodszych. Zabawy organizowane lub swobodne na terenie ogrodu przedszkolnego, spacer z celem dydaktycznym, zabawy badawczo - tropiące. Zabawy w kącikach zainteresowań.
Czynności porządkowo - gospodarcze.
Zabawa ruchowa
Czynności samoobsługowe w łazience
Obiad
Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne w grupach dzieci starszych, słuchanie głośnego czytania, bajkoterapia, zabawy tematyczne, umuzykalniajace, plastyczne i inne, zajęcia dodatkowe, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi. Konsultacje indywidualne z rodzicami. zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci do domów.

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima
ul. Dekerta 27/35
87-100 Toruń


Tel./fax.: 56 - 62 338 29


email: przedszkole@pm5.edu.torun.pl