BIPBlogFacebookJulian Tuwim
Przedszkole Miejskie nr 5
im. Juliana Tuwima w Toruniu
Witamy!

"Zapewnienie radosnego dzieciństwa i warunków do twórczego rozwoju
każdemu z naszych wychowanków"

- To nasze motto.

 

Regulamin dla rodziców

 

Dla usprawnienia pracy przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy rodziców o zapoznanie się z nim i przestrzeganie jego postanowień.

 

 

PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST

OD GODZ. 6:00 DO 16:30

Oddział przedszkolny przy ul. Czarnieckiego czynny jest

od godz. 7:00 do 16:30

 

 

1.

Dziecko należy do przyprowadzać do przedszkola do godz. 8:30, a odbierać do godz. 16:30. Rodziców zobowiązuje się do respektowania czasu pracy przedszkola. W wyjątkowych sytuacjach (ranna wizyta u lekarza, szczepienie) po uprzednim osobistym lub telefonicznym poinformowaniu przedszkola dopuszcza się przyprowadzenie dziecka po godzinie 8:30.

 

2.

W godzinach od godz. 8:00 do 13:00 realizowana jest nieodpłatna podstawa programowa.

 

3.

Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola winno regularnie uczęszczać.

 

4.

Ewentualna przerwa w uczęszczaniu dziecka do przedszkola może wystąpić z ważnych przyczyn, takich jak: choroba dziecka, ważny wyjazd, sanatorium, urlop rodziców.

 

5.

Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnej opłaty do 10-tego każdego miesiąca. Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę.

 

6.

Jeżeli rodzic dopuści się zwłoki z zapłatą należności co najmniej 1 miesiąc, to przedszkole zaprzestaje dalszego świadczenia usług i wznawia je po uregulowaniu zaległości.


7.

W przypadku nie uregulowania zaległości dyrektor ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usługi w trybie natychmiastowym.

 

8.

Zmiany deklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola rodzic/opiekun prawny może dokonać w każdym czasie, w formie pisemnej ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 

9.

W wypadku choroby dziecka trwającej dłużej niż trzy dni, rodzice przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola winni złożyć oświadczenie potwierdzające zdolność do przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej, a w przypadku choroby zakaźnej dziecka do natychmiastowego powiadomienia dyrekcji przedszkola (tel. 56-62-338-29)

 

10.

W przedszkolu obowiązuje bezwzględny zakaz podawania dzieciom leków przez pracowników placówki.

 

11.

Zobowiązuje się rodziców do dbania o czystość dziecka, stan skóry i włosów oraz czystość jego ubioru.

 

12.

Ze względu na bezpieczeństwo nie należy dawać dzieciom do przedszkola drobnych, kłujących i niebezpiecznych przedmiotów.

 

13.

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, a które nie wiążą się z jej działalnością statutową.

 

14.

W celu ochrony dziecka przed wypadkiem należy bezwzględnie przestrzegać zasady przyprowadzania i odbierania dziecka tylko przez osoby dorosłe, upoważnione do odbioru i w stanie trzeźwym.

 

15.

Rodzice zobowiązani są do zapewnienia opieki dzieciom we własnym zakresie w czasie przerwy letniej; w wyjątkowych przypadkach dyrektor przedszkola może skierować dzieci do innych przedszkoli.

 

16.

Zachęcamy rodziców do:

  • brania czynnego udziału w życiu przedszkola, pomagania w miarę istniejących możliwości, interesowania się zachowaniem i postępami własnego dziecka;
  • kontaktowania się z nauczycielem grupy, do której uczęszcza dziecko, gdyż tylko on może udzielić rzetelnej informacji o rozwoju dziecka.
  • dokładnego i systematycznego zapoznawania się z informacjami i ogłoszeniami zamieszczanymi w kąciku dla rodziców;
  • uczestniczenia w organizowanych zebraniach ogólnych, grupowych, zajęciach otwartych i uroczystościach;

Prosimy o zgłaszanie nauczycielom i dyrektorowi przedszkola uwag i propozycji dotyczących usprawniania organizacji pracy przedszkola.

 

REGULAMIN W WERSJI PDF

STRONA GŁÓWNA    O NAS    ORGANIZACJA    PUBLIKACJE    GALERIA    KONTAKT    COOKIES    FACEBOOK    BLOG    BIP
© 2016 Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu
projekt i realizacja FANT.pl

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zamknij