RODO

Dane  osoby pełniącej funkcję IODO
w Przedszkolu Miejskim nr 5 im. J. Tuwima
w Toruniu

1. Imię: Jakub
2. Nazwisko: Rutkowski
3. Adres korespondencji: Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
4. Numer telefonu: 56  611 - 89 – 92
5. Adres e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl