BIPBlogFacebookJulian Tuwim
Przedszkole Miejskie nr 5
im. Juliana Tuwima w Toruniu
Witamy!

"Zapewnienie radosnego dzieciństwa i warunków do twórczego rozwoju
każdemu z naszych wychowanków"

- To nasze motto.

 

Zasady odpłatności za przedszkole
 
 
 • Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia Nr 508/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. przedszkola prowadzone przez Miasto Toruń zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.00. 
 • Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć z dzieckiem w wieku do 5 lat. 
 • Sposób naliczania czesnego to stawka za godzinę (1 zł) x ilość godzin ponad podstawę programową x ilość dni roboczych w miesiącu.
 • Za rodzeństwo uczęszczające do przedszkola rodzice wnoszą czesne w wysokosci 50% za każde dziecko 
 • Zwalnia się z opłaty określonej w § 3 ust. 1 rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
 • Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku:   
 1. ​niefunkcjonowania przedszkola z przyczyn leżących po stronie placówki (np. awaria, zamknięcie placówki) w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień przerwy w działalności placówki;
 2. nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności, licząc od dnia następnego od zgłoszenia tego faktu nauczycielowi lub dyrektorowi przedszkola. Warunkiem dokonania odpisu za nieobecność dziecka jest dostarczenie przez Rodzica zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o chorobie do ostatniego dnia danego miesiąca celem naliczenia odpłatności. 

 

 • Stawka żywieniowa dzienna wynosi: 5 zł (zmiana stawki od dnia 1 października 2017 r.)
 • Opłaty za wyżywienie nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
 • Dzieci korzystają z 3 posiłków dziennie: I śniadanie, II śniadanie, obiad
 • Opłata na Radę Rodziców - 30 zł/ miesięcznie.
 • Odpłatność za przedszkole uiszcza się z góry do 10-tego każdego miesiąca:

          - czesne i wyżywienie - na konto przedszkola: 
            Bank Millenium SA Toruń 48 1160 2202 0000 0001 7623 8270 
            Za każdy dzień zwłoki naliczane będą ustawowe odsetki.
         - opłata na Radę Rodziców - w pokoju nr 30 (u p. intendentki).

 

 • Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnej opłaty. Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę. 
 • Jeżeli rodzic dopuści się zwłoki z zapłatą należności co najmniej 1 miesiąc, to przedszkole zaprzestaje dalszego świadczenia usług i wznawia je po uregulowaniu zaległości. 
 • W przypadku nie uregulowania zaległości dyrektor ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usługi w trybie natychmiastowym.

 

Uchwała nr 508/16 Rady Miasta Torunia

STRONA GŁÓWNA    O NAS    ORGANIZACJA    PUBLIKACJE    GALERIA    KONTAKT    COOKIES    FACEBOOK    BLOG    BIP
© 2016 Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu
projekt i realizacja FANT.pl

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zamknij