BIPBlogFacebookJulian Tuwim
Przedszkole Miejskie nr 5
im. Juliana Tuwima w Toruniu
Witamy!

"Zapewnienie radosnego dzieciństwa i warunków do twórczego rozwoju
każdemu z naszych wychowanków"

- To nasze motto.

 

Zasady odpłatności za przedszkole

Dnia 2 listopada 2018 r. weszła w życie uchwała nr 950/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określania wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określania warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty.

 • Gmina Miasta Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez publiczne przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku,
 • w czasie przekraczającym pięć godzin dziennie (tzw. podstawa programowa) ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu,
 • zwalnia się z opłaty rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach na podstawie orzeczeń,
 • zwalnia się z opłat rodziców dzieci 6-letnich objętych rocznym obowiązkiem wychowania przedszkolnego,
 • wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 50 % tej opłaty dla rodziców, których co najmniej dwoje dzieci uczęszcza do publicznego przedszkola, prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń,

Znosi się obowiązek składania oświadczeń o okresie, w którym dziecko było nieobecne w  przedszkolu.

Odpis dotyczy zarówno opłaty za wyżywienie jak i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Przedszkole dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego.

                                                                                      

 • Stawka żywieniowa dzienna wynosi: 6 zł (zmiana stawki od dnia 1 marca 2020 r.)
 • Opłaty za wyżywienie nie pobiera się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
 • Dzieci korzystają z 3 posiłków dziennie: I śniadanie, II śniadanie, obiad
 • Opłata na Radę Rodziców - 30 zł/ miesięcznie.
 • Odpłatność za przedszkole uiszcza się z góry do 10-tego każdego miesiąca:

          - czesne i wyżywienie - na konto przedszkola: 
            Bank Millenium SA Toruń 48 1160 2202 0000 0001 7623 8270 
            Za każdy dzień zwłoki naliczane będą ustawowe odsetki.
         - opłata na Radę Rodziców - w pokoju nr 30 (u p. intendentki).

 

 • Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnej opłaty. Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę. 
 • Jeżeli rodzic dopuści się zwłoki z zapłatą należności co najmniej 1 miesiąc, to przedszkole zaprzestaje dalszego świadczenia usług i wznawia je po uregulowaniu zaległości. 
 • W przypadku nie uregulowania zaległości dyrektor ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usługi w trybie natychmiastowym.

 

STRONA GŁÓWNA    O NAS    ORGANIZACJA    PUBLIKACJE    GALERIA    KONTAKT    COOKIES    FACEBOOK    BLOG    BIP
© 2016 Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima w Toruniu
projekt i realizacja FANT.pl

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zamknij