Zasady Rekrutacji

parallax background

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 22.02 – 10.03.2021 r. (do godz. 15.00)

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 30.03.2021 r.
(w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 15.03.2021 r.)

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 06.04.2021 r. (do godz. 12.00)

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 06.04.2021 r. (od godz. 12.00) – 14.04.2021 r. (do godz. 15.00)

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 15.04.2021 r. (do godz. 12.00)

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 08.06 – 14.06.2021 r. (do godz. 15.00)

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 01.07.2021 r.
(w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 16.06.2021 r.)

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 02.07.2021 r. (do godz. 12.00)

4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 02.07.2021 r. (od godz. 12.00) – 08.07.2021 r. (do godz. 15.00)

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 09.07.2021 r. (do godz. 12.00)

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima
ul. Dekerta 27/35
87-100 Toruń


Tel./fax.: 56 - 62 338 29


email: pm5torun@idsl.pl